GNOMA s.r.o.

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.