GNOMA s.r.o.

Prepojovací káblel pre prepojenie pokladníc Euro 50/100/200 a váh - CAS,  ACS, T-scale.