GNOMA s.r.o.

Prepojovací káblel pre prepojenie pokladnice Euro 500 a váh OHAUS.