GNOMA s.r.o.

Prepojovací káblel pre prepojenie pokladnice Euro 2100 a váh - CAS,  ACS, T-scale.